Hjem

Forskningsgruppe for klinisk psykolog

Hovedinnhold

Kontakt

Gruppeleder:

Professor Elisabeth Schanche

Forskningsgruppe for klinisk psykologi
Institutt for klinisk psykologi
Christies gt. 12
N-5015 BERGEN

Telefon: 55 58 90 88
E-mail: Elisabeth.Schanche@uib.no

Gruppen forsker på psykologiske tilnærminger til behandling, utredning, måling og forståelse av psykisk helse gjennom hele livsløpet.

Gruppen anvender ulike metodiske tilnærminger, slik som randomiserte kliniske forsøk, naturalistiske studier, prosess-studier, fenomenologiske undersøkelser, samt validerings-studier av målingsinstrumenter og forskning knyttet til forekomst av psykiske vansker via surveymetodikk og registerstudier. Gruppen har også laboratorier knyttet til kognitive og fysiologiske mål, samt videoanalyse. 

Gruppens forskningsaktivitet omfatter blant annet psykoterapiprosesser, søvn, emosjoner, terapeutopplæring, mindfulness, traumer, internettbasert terapi, brukererfaringer og brukermedvirkning, angst, depresjon, rusmiddelbruk og adferdsavhengighet samt psykisk helse ved somatiske lidelser.