Hjem

Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Hovedinnhold

illustration of research topics represented by icons

Kontakt

Reidar Jakobsen, instituttleder
reidar.jakobsen@uib.no
+47 55 58 86 88 

Bjørn Olav Telnes, administrasjonssjef
bjorn.telnes@uib.no
+47 55 58 82 87

Gruppen forsker på psykologiske tilnærminger til behandling, utredning, måling og forståelse av psykisk helse gjennom hele livsløpet.

Gruppen anvender ulike metodiske tilnærminger, slik som randomiserte kliniske forsøk, naturalistiske studier, prosess-studier, fenomenologiske undersøkelser, samt validerings-studier av målingsinstrumenter og forskning knyttet til forekomst av psykiske vansker via surveymetodikk og registerstudier. Gruppen har også laboratorier knyttet til kognitive og fysiologiske mål, samt videoanalyse. 

Gruppens forskningsaktivitet omfatter blant annet psykoterapiprosesser, søvn, emosjoner, terapeutopplæring, mindfulness, traumer, internettbasert terapi, brukererfaringer og brukermedvirkning, angst, depresjon, rusmiddelbruk og adferdsavhengighet samt psykisk helse ved somatiske lidelser.