Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykolog

Kontaktinformasjon

Gruppe for behandlingsforskning
Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 13
5020 BERGEN 
Telefon: + 47 55 58 91 79 
E-post: odd.havik@psykp.uib.no