Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Dårlig søvn øker bruk av helsetjenester

Søvnproblemer fordobler forbruket av helsetjenester og medisiner. Tilstanden kunne vært unngått med enkle grep og spart samfunnet for store kostnader.

Hovedinnhold

– Selv når en tar høyde for at personer med søvnvansker ofte har andre sykdommer, finner vi at søvnproblemer i seg selv mer enn fordobler forbruket av medisiner og helsetjenester, sier Børge Sivertsen, postdoktor ved BTR.

Sammen med Simon Øverland og Arnstein Mykletun ved HEMIL-senteret, har Sivertsen har nylig studert helseproblematikk knyttet til søvnlidelser. Forskningen er basert på verdens største oppfølgingsstudie, hvor over 60 000 fra Nord-Trøndelag.

 

Studien viste også at søvnløse har dobbelt så høy risiko for langtids sykefravær og uføretrygd.

 

Lett å kurere

 

– Gladnyheten er at søvnproblemer er relativt enkelt å behandle uten medisiner. Som regel er det nok å følge et søvnprogram, forteller Sivertsen.

En tredjedel av den norske befolkningen plages av hyppige søvnvansker. Hadde søvnprogrammet vært bedre kjent, kunne en spart personene selv og helsevesenet for store kostnader, mener Sivertsen.

 

– Søvnlidelser bør tas alvorlig

 

Et av problemene med søvnvansker er at tilstanden som regel har blitt ansett som et symptom på andre lidelser, og ikke tatt like alvorlig som angst og depresjon.

– Søvnvansker bør nå bli ansett som en egen tilstand, som krever egne tiltak. Ubehandlet søvnlidelse utgjør en stor helserisiko, sier Sivertsen.

 

Høyt medisinforbruk

 

En bør ikke gå over lang tid med ubehandlet insomnia. Tilstanden kan ofte forverre seg og en kan pådra seg flere lidelser.

– Lite søvn øker blant annet risikoen for angst og depresjon betraktelig. Flere er overvektige og har diabetes og hjerte- og sykdommer, forteller Sivertsen.

 

 

Artikkelen er hetntet fra Nettavisen for UiB, På Høyden.

Lenke til artikkel i Behavioral Sleep Medicine.