Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Tekstanalyse av the Beatles

An ny artikkel av James Pennebaker, professor ved the University of Texas, har i samarbeid med prof. Keith Petrie (University of Auckland) og postdoktor Børge Sivertsen (Universitet i Bergen), vist hvordan tekstanalyse kan benyttes fra terrorist-kommunikasjon til forskning på tekstene av the Beatles. I denne nylige publiserte studien ble det bl.a. funnet at John Lennons sanger hadde flere "negative emosjoner" enn Paul McCartney.

Hovedinnhold

Les mer om arbeidet til James Pennebaker her (link til artikkel i New York Times).

Klik her for å laste ned hele artikkelen om the Beatles.