Hjem
ForskningsLAb for Stimulering av Hjernen (FLaSH)

Kjønn og kognisjon

Når det kommer til generell intelligens finnes det ikke noe særlig forskjeller mellom menn og kvinner. Det finnes derimot visse kognitive oppgaver der menn og kvinner konsekvent utkonkurrerer hverandre.

Hovedinnhold

For eksempel, utmerker kvinner seg når de blir spurt om a huske flest mulig ord fra en liste eller si så mange ord som mulig som starter med samme bokstav. Det er mennenes tur til å få mer poeng når de blir spurt om a mentalt rotere 3-dimensionelle komplekse figurer. Disse kognitive forskjellene står i sentrum av en heftig akademisk diskusjon og sosial konflikt om likestilling og blir ofte tilskrevet enten biologi (kjønnshormoner, gener og kromosomer) eller samfunnet (kjønnsroller og ulik oppdragelse av jenter og gutter).

Vi ønsker å studere kjønnsforskjeller fra et psykososialt perspektiv (Halpern, 2000; Hausmann et al., 2009). Det betyr at vi ikke bare vil forstå den individuelle påvirkningen av biologi, samfunn OG psykososiale faktorer men også hvordan disse faktorene påvirker hverandre.

 

Referanser

Halpern, D. F. (2000). Sex differences in cognitive abilities (3rd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hausmann, M., Schoofs, D., Rosenthal, H. E., & Jordan, K. (2009). Interactive effects of sex hormones and gender stereotypes on cognitive sex differences-A psychobiosocial approach. Psychoneuroendocrinology, 34(3), 389-401.