Hjem

Forskargruppa Med fleirspråklegheit i tankane

Innhold

Fleirspråkleg benk

Multilingualism on my Mind

Leiar av forskargruppa er Åsta Haukås

Hovudformåla med forskingsgruppa er å utforske ulike aspekt av fleirspråklegheit og å fremme forskingssamarbeid.

For meir informasjon om forskergruppa, sjå engelsk versjon.

Internasjonal morsmålsdag
Gut med hjarte

Ja til morsmål!

Kva feirar me eigentleg 21. februar kvart år? Kva er i det heile morsmål?

lansering av forskargruppe
Many coloured flower

Med fleirspråk på hjernen

Forskergruppen Med fleirspråk i tankane blei lansert 23. november.