Hjem
Forskargruppa Med fleirspråklegheit i tankane
Den europeiske språkdagen

Fra fremmedspråk til #FremMedSpråk

Har du tenkt på at ordet "fremmedspråk" kan deles inn i tre?

Hallo på mange språk
Hei på deg!
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Inntil nylig har jeg tenkt at ordet fremmedspråk består av to ord, fremmed + språk. Det siste ordet er greit, det kan bety et eller flere talemål eller skriftspråk, men hva med det første? Fremmed gir meg assosiasjoner til noe som er fjernt fra det jeg er vant til. Det fremmede kan være spennende innimellom, men gir meg heller signaler om noe som er rart og vanskelig. Ifølge Bokmålsordboka kommer ordet fremmed fra dansk og har betydninger som borte, fjernet fra, utenlandsk, uvedkommende, underlig, uvant og ukjent. Ingen av disse betydningene gir meg positive vibrasjoner. 

Men her om dagen så jeg plutselig noe nytt i ordet fremmedspråk.

En oppdagelse

Ved å dele det inn i tre deler, kommer det frem en helt annen mening som jeg ikke knytter til det ukjente og det vanskelige, men til at man kan komme seg frem i verden med språk: Frem+med+språk. Denne vrien  gir assosiasjoner til alle mulighetene som åpner seg ved å lære språk; at språk åpner dører for deg, at du kommer deg lettere frem på reise, i jobbsammenheng og i kommunikasjon med andre mennesker. 

Det kan også bety at vi må satse mer på språk i skolen og ellers. Flere språklærere jeg har intervjuet, sier at språkfagene i liten grad prioriteres på deres skoler og at få elever velger å fordype seg i fremmedspråk. Naturfagene er selvsagt helt sentrale for å løse flere av våre største globale utfordringer, blant annet knyttet til klimaet. Men uten språk, uten meningsfull kommunikasjon, uten innsikt i andres tenkemåter, verdier og levesett og hvordan dette uttrykkes gjennom språk, klarer vi verken å forstå hverandre, samarbeide eller formidle viktig kunnskap om de globale utfordringene til folk flest. Kort sagt: Å kunne forstå og snakke med hverandre på tvers av språk og kulturer, kan føre til økt toleranse, som igjen kan bidra til fred og et mer demokratisk samfunn. 

Den europeiske språkdagen

I dag kan vi rope hurra for Den Europeiske språkdagen som feires hvert år den 26. september. På skoler i hele Europa markeres dagen ved å løfte frem språklig mangfold og flerspråklighet som en stor ressurs for hver og en av oss, men også for hele verdenssamfunnet. Du oppfordres herved til å feire dagen med å friske opp gamle språkferdigheter eller til å lære noen fraser på et språk du ikke kan fra før. Slik kan fremmedspråk bli til #FremMedSpråk!