Hjem

Fortidens landskap og miljø

Hovedinnhold

I forskningsgruppen FLOM står tverrvitenskapelig samarbeid sentralt. Vi er botanikere, geologer og zoologer som arbeider med problemstillinger knyttet til fortidens natur og miljø - paleobiologi og geologi. For å forstå menneskets påvirkning på naturen gjennom tid, samarbeider vi tett mot arkeologi og andre fagdisipliner.  

Museumssamlingene danner basis for mye av forskningen i gruppen. Noen av samlingene er bygget opp gjennom tverrfaglig samarbeid i nærmere hundre år. Dette gjelder spesielt de osteologiske samlingene, men også for vegetasjonshistorie.

Leder, førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer

Paleobotanikk

Paleobotanikk er studiet av plantefossiler som pollen, frø, bladrester, stammer og røtter.

Paleozoologi

Paleozoologi er hos oss studiet av sub-fossile bein fra dyr og mennesker.