Hjem

Fortidens landskap og miljø

Hovedinnhold

I forskningsgruppen FLOM står tverrvitenskapelig samarbeid sentralt. Vi er botanikere og zoologer som arbeider med problemstillinger knyttet til fortidens natur og miljø - paleobiologi. For å forstå menneskets påvirkning på naturen gjennom tid, samarbeider vi tett mot arkeologi og andre fagdisipliner.  

Leder, professor Anne Karin Hufthammer

Profilvegg som viser pollenprøveuttak fra torv og mulig eldre dyrking under moderne matjord. Bildet er fra Herøy på Sunnmøre.

Paleobotanikk

Paleobotanikk er studiet av plantefossiler som pollen, frø, moser og bladrester

Paleozoologi

Paleozoologi er hos oss studiet av sub-fossile bein fra dyr og mennesker.