Hjem
Fortidens landskap og miljø

Paleozoologi

Paleozoologi er hos oss studiet av sub-fossile bein fra dyr og mennesker.

Hovedinnhold

Sub-fossile bein er kildemateriale for en rekke spørsmål om fortidens miljø og landskap, både innen natur- og kulturvitenskap. Forskningen innen paleozoologi ved Universitetsmuseet i Bergen er derfor basert på museets samlinger. Disse inneholder sub-fossilt beinmateriale fra mer enn 1.600 undersøkelser, de fleste fra arkeologiske utgravninger, fra hele landet.

Vår forskning fokuserer på en rekke spørsmål knyttet til virveldyrenes kvartære historie; morfologi, utbredelse, innvandringshistorie, populasjonsparametre og evolusjon, og på nye naturvitenskapelige metoder innen genetikk (aDNA) og geofysikk (isotoper og sporstoffer). Fordi forskningen i stor grad er tverrvitenskapelig, særlig i samarbeid med arkeologi, har vi også et sterkt fokus på kulturelle problemstillinger som kosthold, bosetningsstruktur, mytologi, dagligliv og husdyrhold.