Hjem
Fortidens landskap og miljø

Paleobotanikk

Paleobotanikk er studiet av plantefossiler som pollen, frø, bladrester, stammer og røtter.

Hovedinnhold

 

Disse restene finnes i store mengder i torvavsetninger og på bunnen av tjern og vann, hvor de ligger oksygenfritt uten å råtne.  Selv etter flere tusen års lagring i myr og vann, er restene så godt oppbevart at de kan identifiseres. Dette gir oss muligheten til å rekonstruere fortidens vegetasjon og å påvise endringer i vegetasjonen og tregrensene. Vi kan også få vite hvilke faktorer som påvirket vegetasjonen og forårsaket endringene, enten det var klimaet eller menneskelig aktivitet. I dagens klimadebatt er paleobotaniske resultater viktige for klimamodellene og deres fremtids-scenarier.