Hjem
Fortidens landskap og miljø

Fortidas vitnar: reinsdyrbein frå Hardangervidda

Sjakt
Sjakt i ein beinhaug (Store Krækkja) under utgravingane i 2006.
Foto/ill.:
Svein Indrelid

Hovedinnhold

I snart 170 år har forskarane undersøkt spora som reinsdyrjegerane har etterlete på Hardangervidda. Dei eldste funna er frå steinalder, men det er særleg jegerane frå mellomalderen som har skapt mykje å forska på. I ei periode på omlag 50 år drog byfolk og lokalkjente til fjells og dreiv massejakt på reinsdyr. Kjøtet, gevira og truleg skinnet tok dei med seg, mens beina blei kasta på stadig veksande haugar. Desse dannar grunnlaget for eit doktorgradsprosjekt som studerer populasjonsdynamikk, storleik, morfologi og helsetilstand hos Hardangerviddareinen gjennom tid.  For meir informasjon ta gjerne kontakt med Liselotte Takken Beijersbergen eller Anne Karin Hufthammer.