Hjem
Fortidens landskap og miljø

Kleberstein – til kirker og graut

Mariakirken i Bergen
Mariakirken i Bergen. Reist i kleberstein på 1100/1200-tallet.
Foto/ill.:
K. K. Kristoffersen

Hovedinnhold

Kleberstein er en myk stein med treets egenskaper – den kan skjærest med kniv og hugges og sages. Gryter og kar av kleberstein er kjent fra slutten av bronsealderen 5-600 f. Kr., men det var i vikingtiden at produksjonen var på topp. Da kirker skulle bygges i middelalderen – særlig på 11-1200 tallet – ble blokker av kleberstein hentet fra mange tidligere grytebrudd til kirker og klostre i by og bygd.

I de siste 15 år har geologer og arkeologer undersøkt vestlandske klebersteinsbrudd der det ble tatt ut bygningsstein i middelalderen. Gjennom sammenligning av kjemiske analyser av stein fra steinbruddene og middelalderens steinbygninger har det lykkes å finne opphavet til en del av klebersteinen som er brukt i noen av kirkene i Bergen og Hordaland. Den samme metode er brukt i et pågående tverrfaglig prosjekt der målet er å påvise kilden til gryter og kar av kleberstein som finnes i Universitetsmuseets samlinger.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Øystein J. Jansen