Hjem
fMRI-gruppen i Bergen

Forskningsprosjekter

Hovedinnhold

Aktiverings-avbildning (BOLD)

 • Nevrokognitiv funksjon / "friske hjerne"
 • Psykiatriske lidelser (schizofreni/depresjon)
 • Barnepsykiatri (Tourette syndrom)
 • Epilepsi/hukommelse
 • Hjerne-markører for dysleksi
 • MS-pasienter/fatigue
 • Preoperativ utredning tumor pasienter
 • Angstlidelser/odontofobi
 • Event-related fMRI

Perfusjons-/diffusjons-avbildning

 • Arachnoidale cyster
 • Epilepsi
 • Hjerneslag
 • Tumor
 • Fysiologiske mekanismer
 • Diffusion tensor imaging (DTI)

Transcranial Magnet Stimulation (TMS)

 • Anatomical correlates of sound processing: a combined fMRI and TMS study

Vevsegmentering

 • Morfometri
 • Voxel-basert morfometri (VBM)
 • Visualisering

Instrumentering