Hjem
fMRI-gruppen i Bergen

Nyhetsarkiv for fMRI-gruppen i Bergen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.