Hjem

Fornybar energi

Hovedinnhold

Hywind tampen

Forskningsgruppa Fornybar energi arbeider med problemstillinger knyttet til vindkraft til havs. Gruppa er sentral i Bergen Offshore Wind Center, som er en viktig av Universitetet i Bergen sin satsing på Klima- og energiomstilling. Se gruppas nettside på engelsk for mer informasjon.

Ny doktorgrad
Maria Krutova

Vindforskningens tre pilarer: ligninger, målinger og modeller

Maria Krutova disputerer 30.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigation of offshore wind turbine wakes by numerical modeling and full-scale measurements".

ERC CONSOLIDATOR GRANT
Cristian Guillermo Gebhardt, Bergen Offshore Wind Centre

Vil utvikle banebrytende havvindteknologi med ERC-bevilgning

Med prestisjestipend fra ERC vil Cristian Guillermo Gebhardt løse sentrale problemstillinger innenfor havvindkraft med smarte algoritmer og rå computerkraft.