Hjem

Fornybar energi

Hovedinnhold

Hywind tampen

Forskningsgruppa Fornybar energi arbeider med problemstillinger knyttet til vindkraft til havs.

Gruppa er tett knyttet til Bergen Offshore Wind Center, som er en viktig av Universitetet i Bergen sin satsing på Klima- og energiomstilling.