Hjem

Forskergruppe for forvaltningsrett

Hovedinnhold

Gruppen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust og professor Sigrid Eskeland Schütz, og er sammensatt av personer som arbeider med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.

Deltakarane i forskargruppa er mellom dei fremste i Norden på sine respektive fag­felt innanfor alminneleg og spesiell forvaltningsrett. Forskarar i gruppa som har spesialkompetanse i  EU-rett, må også seiast å vere mellom dei fremste i Europa på dei spørsmåla som dei arbeider med.

GOVLAND
Ingunn Myklebust

GOVLAND-prosjektet er avslutta

Prosjektet GOVLAND er avslutta etter fem år. Vi har intervjua prosjektleder professor Ingunn Myklebust om prosjektet sine aktivitetar, suksessar og om vegen vidare.

DISPENSJASJON - LOVFORSLAG
Kystlinje.

Dispensasjonsregelen i plan- og bygningslova

Lovforslaget frå Kommunal - og moderniseringsdepartemenet om større kommunalt sjølvstyreskjønn under dispensasjonsregelen i plan- og bygningslova er ikkje vidareført etter behandlinga av høyringa i statsråd.

MØTE | KONSULENTBRUK
Konsulentvirksomhet.

Konsulentbruk og den nye forvaltningslova

I møte i forskargruppa for forvaltningsrett 18. mai kl. 12.00 vil Tarjei Ellingsen Røsvoll innleie konsulentbruk og den nye forvaltningslova med utgangspunkt i ein ny artikkel som er publisert i siste nummer av Kritisk Juss.

PLAN OG BYGG | MØTE
Bygging av blokk.

Møte om plan og bygg

Det er fortida mykje spennande som skjer innanfor plan- og bygningsretten. Det blir møte i forskargruppa 22. april, kl.12.00 - 13. 30 der vi med utgangspunkt i tre nye dommar frå lagmannsretten.

AKVAKULTUR | SOGN OG FJORDANE TINGRETT
Frøya

Forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur

I møte i forskargruppa den 24.03.2021 diskuterer vi gyldigheita av Forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Ønsker du å skrive stormaster innen forvaltningsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning.