Hjem

Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

Hovedinnhold

Forskergruppen FSE søker kunnskap om artsmangfold, slektskap og evolusjon av ulike organismegrupper ved å sammenlikne bygningstrekk, DNA, adferd, levesteder og utbredelse i nåtid og fortid. Vi bruker fylogenetiske regnemetoder å forstå avstammingsmønstre i sammenheng med hendelser i evolusjonshistorien.

Nyhet
workshop på ormebløtdyr ved Christineberg, Sverige i 2002.

Spesialbind til minne om Christoffer Schander

The Journal of Natural History publiserte i disse dager et spesialnummer med særlig fokus på de ormelignende bløtdyrene, deres biologi og slektskapsforhold. Bindet er redigert av Universitetsmuseets Christiane Todt, i samarbeid med Julia D. Sigwart fra Queen’s University Belfast og Amélie H....

Nyhet
Mantophasmatodea mating

Alt du alltid ønsket å vite om hælgjengere (Mantophasmatodea)

Steffen Roth og kolleger oppsummerer det en hittil vet om den sist oppdagede insektordenen, Mantophasmatodea, i en ny publikasjon.

Nye arter

Nye arter av biller

Universitetsmuseets feltarbeid på Madagaskar framskaffet syv endemiske arter av ambrosiabiller, hvorav fire er nye for vitenskapen.

work-shop

Biogeografikurs ved Universitetsmuseet

En work-shop i fylogenetisk biogeografi var til stor inspirasjon for forskere og doktorstudenter.