Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

På sporet av Darwins store idé: Hvordan oppstår arter i havet? En systematisk og evolusjonær studie av haminoide snegler

Helt siden Darwin har forskere vært fasinert av det store mangfoldet og de sammenfallende utbredelsesesmønstrene til taksa i havet.

Hovedinnhold

Til tross for økende kunnskaper, mangler vi fremdeles svar på mange spørsmål om artsdannelse og biogeografi for marine evertebrater. Pelagiske larver med lang levetid og tilsynelatende mangel på fysiske barriærer som hindre genflyt gjør det til en spesiell utfordring å forstå artdannelse i havet. En skulle forvente at marin artsdannelse er sjelden og sein. Men dette er er ikke tilfellet og mange gruntvannssneglegrupper er bemerkelsesverdig diverse.

Det er vidt anerkjent at bløtdyr er gode modeller for studier av evolusjonære prosesser siden de ar lett å samle og er velrepresenterte som fossiler. Slekta Haminoea finnes utbredt over hele verden og er beregnet å ha 40 arter i Atlanterhavet og østlige Stillehavet. Disse regionene har en felles historie som ble brutt av landhevingen av Panama under Pliosenperioden. Bruken av Haminoea som modell krever en utførlig systematisk revisjon av gruppen. Nomenklaturen er for øyeblikket forvirret og usammenhengende fordi taksonomiske beskrivelser hovedsakelig har blitt baserte på skall, som er svært like i form og farge mellom arter.

Studien av bygningsmønstre og DNA utføres av Manuel Malaquias og David Rees i samarbeid med Prof. Juan L. Cervera, Universitetet i Cadiz, Spania, og finansieres av Meltzers Høyskolefond.