Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

Hva er en art?

Et av de mest fundamentale spørsmålene innen biologi er knyttet til definisjonen på en art. Det finnes ikke noe entydig svar på dette, men et bredt sammensatt bevismateriale bringer man nærmere et godt svar.

Hovedinnhold

Vi benytter en rekke molekylære markører i vårt arbeide med å løse artskomplekser og sammenholder slike data med morfologiske såvel som økologiske data når artsgrenser skal testes. ....