Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

Hovedinnhold

Bergen Museum er et medlem i et nasjonalt samarbeidsråd hvor man på sikt ønsker å DNA strekkode alle Norges arter. Dette er et samarbeidsprosjekt med det internasjonale Barcoding of Life (iBoLD) prosjektet som er ledet av Paul Hebert, university of Guelph. Les mer om det norske initiativet her.