Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

DNA barcoding

DNA kan brukes til å identifisere individer, populasjoner, arter eller andre større grupper av organismer. "DNA-barcoding-initiativet" er en bevegelse med sterk internasjonal oppslutning. Grunnideen er at folk uten svært spesiell kunnskap om hva som kjennetegner forskjellige arter likevel skal kunne bruke DNA-teknologi til å identifisere slike. En av fordelene ved en slik framgangsmåte er at en ikke behøver et helt dyr eller en hel plante foran seg, men kan bruke små volumer av vev fra et individ.

Hovedinnhold

Men dersom arter skal identifiseres ved hjelp av DNA-strekkoder, må selvfølgelig noen først finne ut hvilke arter som eksisterer i naturen. Vi må beskrive dem, navngi dem, og finne ut hvordan de skiller seg fra nærstående arter. Det er dette som taksonomer arbeider med. Deretter er spørsmålet: har de DNA-bitene som er foreslått som standard strekkodeområde virkelig helt særegne kjennetegn, slik at vi kan bruke dem til presis identifikasjon av arten? Strekkodene må evalueres og defineres av taksonomiske spesialister på ulike organismegrupper.

Medlemmer av FSE har engsjert seg i praktiske og teoretiske forhold ved DNA-strekkoding og bidrar til karakterisering av "strekkodegener" hos grupper av blant annet lav, trær, bløtdyr, insekter, krepsdyr og fisk.

  • Les mer om "Noas problem" i Årbok for Bergen Museum (vedlegg pdf):

 

Dokumenter