Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

Utvikling av fiskegrupper i dyphavet. En studie av evolusjon av lysprikkfisk (Myctophiformes)

Fisk i dyphavet (>1000 m) har ofte utviklet bizarre og forunderlige farver og former i forhold til deres nærmeste slektninger på mindre dyp. Store tenner og øyne, omdannede finnestråler med lys, lysorganer i alle tenkelige former, kjever lengere enn kroppen og bukfinner omdannet til ben og smaksorganer er bare noen av de tilpasninger som fisk i dyphavet fremviser. Før trodde man ikke det var mulig at det fantes liv under 5000 m. I dag vet man at det er masser av liv der. Dyphavet er faktisk et av de steder hvor de fleste nye organismer oppdages, på tross av vanskelighetene ved å arbeide på store dyp.

Hovedinnhold

Dessverre vet vi ikke så mye om hvordan forskjellige fiskegrupper har utviklet seg. Dette studiet fokuserer på en gruppe av fisk, lysprikkfisk (bildet), som både er mesopelagiske (200-1000 m) og "riktige" dyphavsfisk. De lever alle pelagisk, dvs. i de frie vannmassene. Ca. 250 arter er beskrevet indenfor ordenen lysprikkfisk (Myctophiformes). De forskellige artene er ofte definert av lysorganenes plassering på kroppen. Det er problematisk da skell og lysorganer lett faller av før man får sjansen til å artsbestemme selve fisken. På den annen side er det en unik mulighet for å studere lysorganenes evolusjon og dermed selve arternes og fiskegruppens evolusjon.

Vi vil derfor, som de første, prøve å fokusere på slektskap mellom de forskjellige lysprikkfiskene ved hjelp av DNA-sekvenser. Dessuten vil vi fastlegge den fylogenetiske posisjonen til lysprikkfisk i større perspektiv, det vil si å finne lysprikkfiskenes nærmeste nålevende søstergruppe.

Studiet vil bli utført av Jan Yde Poulsen (stipendiat) i samarbeid mellem japanske ichthyologer og Bergen Museum, representert ved Ingvar Byrkjedal (veileder) og Endre Willassen (biveileder).