Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon
Nye arter

Nye arter av biller

Universitetsmuseets feltarbeid på Madagaskar framskaffet syv endemiske arter av ambrosiabiller, hvorav fire er nye for vitenskapen.

Remansus sahondrae Jordal, 2013
Foto/ill.:
B. Jordal

Hovedinnhold

Bjarte Jordals studier av ambrosia- og barkbiller har påvist fire nye arter som ble beskrevet i ZooKeys 352: 9–33.  Fylogenetiske analyser av bygningstrekk og DNA-sekvenser viser særtrekk som plasserer artene i en ny slekt, Remansus, som er søstergruppe til slekten Scolytoplatypus.