Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon
marin biodiversitet

Marin forskning

Foto/ill.:
E. Willassen

Hovedinnhold

Vi deltar i undersøkelser og kartlegging av marin fauna, særlig i Atlanterhavet. Blant slike prosjekter er MAR-ECO, MAREANO, MIWA, og NORBOL. Våre taksonomiske og systematiske arbeider med visse grupper av evertebrater og fisk har et utvidet geografisk perpektiv som spenner over hel området der målgruppene og deres slektninger forekommer.