Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon
Nyhet

Alt du alltid ønsket å vite om hælgjengere (Mantophasmatodea)

Steffen Roth og kolleger oppsummerer det en hittil vet om den sist oppdagede insektordenen, Mantophasmatodea, i en ny publikasjon.

Mantophasmatodea mating
Figure 1: Mantophasmatodea in mating position; note the size difference between the smaller male and the female.
Foto/ill.:
Reinhard Predel

Hovedinnhold

Den første arten av hælgjengere (Mantophasmatodea) ble beskrevet fra museumsmateriale som opprinnelig ble innsamlet i Tanzania og Namibia.

I tidsskriftet Frontiers in Zoology gir Roth og hans medforfattere en oversikt over kunnskapen om denne gruppen insekter. Mer informasjon finnes på de engelskspråklige sidene og i publikasjonen, som er  tilgjengelig her:

http://www.frontiersinzoology.com/content/11/1/70