Hjem
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon
Nyhet

Spesialbind til minne om Christoffer Schander

The Journal of Natural History publiserte i disse dager et spesialnummer med særlig fokus på de ormelignende bløtdyrene, deres biologi og slektskapsforhold. Bindet er redigert av Universitetsmuseets Christiane Todt, i samarbeid med Julia D. Sigwart fra Queen’s University Belfast og Amélie H. Scheltema fra Woods Hole Oceanographic Institution

workshop på ormebløtdyr ved Christineberg, Sverige i 2002.
Christoffer Schander med venner og kolleger under en workshop på ormebløtdyr ved Kristineberg, Sverige i 2002.
Foto/ill.:
NN

Hovedinnhold

Bløtdyrene (Mollusca) er blant de mest artsrike i den nålevende og fossile fauna.  Nålevende arter er systematisert i åtte ulike klasser, som til dels er svært ulike i bygningsmønster og levevis. Kontrastene i dette mangfoldet blir tydelige dersom en sammenligner blekkspruter, snegler, muslinger, sjøtenner,  leddsnegler og urbløtdyr med de to klassene av ormebløtdyr. Det er også et av hovedproblemene som forfatterne av dette bindet sikter mot å belyse, når spørsmålet stilles: «Who are the ‘Aculifera’?»  Hvordan er egentlig slektskapsforholdet mellom de ulike klassene av bløtdyr? «Aculifera» (=«tornbærere») er nemlig et navn som grupperer de to klassene ormebløtdyr, Solenogastres og Caudofoveata, sammen med leddsneglene (Polyplacophora). Dette er én av hypotesene som ulike forskere arbeider med ved hjelp av et vidt sett av ulike anatomiske og molekylære teknikker.

Bindet er tilegnet minnet om tidligere direktør for Universitesmuseet, Chistoffer Schander, som brått og overraskende gikk bort i februar 2012. I Gonzalo Giribet’s artikkel med tittel «On Aculifera: a review of hypotheses in tribute to Christoffer Schander» får Schander’s mange bidrag til kunnskapen om bløtdyrene særlig omtale. Kevin M. Kocot og Christiane Todt beskriver nye arter av Solenogastres, der Macellomenia schanderi  har fått navn til ære for minnet om Schander. 

Blant bidragsyterne til dette arbeidet var også en av de mest framstående spesialistene på ormebløtdyr, Luitfried v. Salvini-Plawen, som ved flere anledninger var gjesteforsker ved museet. Det er sørgelig å få vite at han døde uventet i oktober, like etter sitt siste besøk ved Evertebratsamlingen. 

Lenke The Journal of Natural History:

http://www.tandfonline.com/toc/tnah20/48/45-48