Hjem

Fiskesykdomsgruppen

Hovedinnhold

Forskningsfeltet til Fiskesykdomsgruppen (Fish Disease Research Group - FDRG) er identifisering og karakterisering av sykdomsfremkallende organismer (virus, bakterier, sopp, amøber og parasitter) forbundet med villfisk og oppdrettsfisk, med hovedfokus på sykdomsproblemer innen akvakultur. Arbeidet inkluderer studier av interaksjoner mellom patogen og vert (immunologi, patologi), kartlegging av spredningsveier til sykdomsagens (epizootiologi), samt populasjonsgenetikk og evolusjon av patgogener. FDRG er blitt rangert som den ledende gruppen for studier av fiskesykdommer i Norge.

Vil du finne ut mer, så besøk våre sider på engelsk.

Studer hos oss!

I tillegg til veiledning av PhD-kandidater, er FDRG ansvarlig for utdanning av opp mot 10 masterstudenter hvert år - de fleste kommer fra Profesjonsstudiet i fiskehelse. Tilnærmet 50 % av våre PhD-kandidater og postdoktorer har, i de siste årene, vært rekruttert fra andre land enn Norge.

Ønsker du å bli masterstudent hos oss, så ta kontakt for å presentere dine faglige interesser og drøfte muligheter!