Hjem
Fiskesykdomsgruppen

Dødelig sykdom tar livet av laksen

Oppdrettsnæringen på Vestlandet opplever rekordstor massedød på grunn av en laksesykdom som er spredt langs hele kysten. Forskerene vet ikke hvorfor det skjer, og det finnes ingen medisiner som virker.

Hovedinnhold