Hjem

Forskningsgruppe i fysioterapi

Hovedinnhold

Menneskets kropp og bevegelse i interaksjon med omgivelsene, representerer fysioterapifagets innfallsport til helse og funksjon. Faget innebærer kartleggende, helsefremmende og forebyggende tiltak, samt habiliterende, rehabiliterende og lindrende siktemål ved en rekke sykdommer og plager

Forskningsgruppen inkluderer tre tematiske forskningsområder: Muskel- og skjelettplager, Nevrorehabilitering og Balanse og gangfunksjon. Utvikling av målemetoder og evalueringsformer er dessuten et kompetanseområde i forskningsgruppen.

Leder for Forskningsgruppe i fysioterapi: Jan Magnus Bjordal

 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT)

For masterprogram kan du søke opptak gjennom SøknadsWeb, se mer informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

 

virtues
VIRTUES ILLUSTRATION

Virtual Reality Trening forbedrer arm- og håndfunksjon etter hjerneslag like mye som konvensjonell trening

Trening med VR utstyr er like effektiv som konvensjonell trening. Det viser ny forskning fra Universitet i Bergen som nylig ble publisert i Neurology.

Nordisk sommerskole for nevrorehabilitering
illustrasjon sommerskole

Fra forskning til klinisk praksis. En update på nevrorehabilitering fra et tverrfaglig perspektiv

Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.

Disputas Tove Ask
Sykepleier som hjelper pasient opp i sengen

Redusert fysisk funksjon hos sykmeldte helsearbeidere

Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.

WCNR Philadelphia
Skyline Philadelphia

Presentasjoner på Verdenskongress for nevrorehabilitering i Philadelphia

Forskiningsgruppen i Fysioterapi deltar på WCNR i Philadelphia, 10 - 13 Mai, 2016.

Artikkel i forskning.no
mann med støvsuger

Hverdagsrehabilitering i forskning.no

Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.