Hjem

Forskningsgruppe i fysioterapi

Hovedinnhold

Menneskets kropp og bevegelse i interaksjon med omgivelsene, representerer fysioterapifagets innfallsport til helse og funksjon. Faget innebærer kartleggende, helsefremmende og forebyggende tiltak, samt habiliterende, rehabiliterende og lindrende siktemål ved en rekke sykdommer og plager

Forskningsgruppen inkluderer tre tematiske forskningsområder: Muskel- og skjelettplager, Nevrorehabilitering og Balanse og gangfunksjon. Utvikling av målemetoder og evalueringsformer er dessuten et kompetanseområde i forskningsgruppen. 

Leder for Forskningsgruppe i fysioterapi: Jan Magnus Bjordal

 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT)

For masterprogram kan du søke opptak gjennom SøknadsWeb, se mer informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

 

Valgemner
Notatbok og PC

Oppretting av nye emner i elektiv periode

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan man går frem for å opprette nye valgfag i elektiv periode. Informasjonen er først og fremst for ansatte ved UiB, men vi har også et eget avsnitt for studenter.

Nyhet
Kalender med tegnestift på dato,  illustrasjon fra Colourbox

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk - vår 2023

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design...

Disputas Tove Ask
Sykepleier som hjelper pasient opp i sengen

Redusert fysisk funksjon hos sykmeldte helsearbeidere

Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.

WCNR Philadelphia
Skyline Philadelphia

Presentasjoner på Verdenskongress for nevrorehabilitering i Philadelphia

Forskiningsgruppen i Fysioterapi deltar på WCNR i Philadelphia, 10 - 13 Mai, 2016.

Artikkel i forskning.no
mann med støvsuger

Hverdagsrehabilitering i forskning.no

Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.