Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskningsfeltet

For å kunne utforske ulike funksjonsaspekter og effekt av fysioterapi, er det viktig å ha gode kartleggingsredskaper og effektmål, samt utvikle god innsikt og ferdigheter i observasjon av bevegelse. Seksjonen er et aktivt og synlig forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt, for utvikling og videreutvikling av aktuelle måle- og evalueringsmetoder for fysioterapeuter og andre som er opptatt av smerte og funksjonsaspekter.

Hovedinnhold

Målet er å bidra til økt kunnskap om måleteoretisk prinsipper og metoder blant fysioterapeuter, og utvikle og kvalitetssikre måle- og evalueringsmetoder som kan benyttes i klinisk arbeid og i forskning, spesielt innen områdene muskel- og skjelettlidelser, balanse og gangfunksjon og nevrorehabilitering.

Ved seksjonen er det utviklet eller utvikles nye målemetoder for å fange opp sentrale funksjonsaspekter som smerteopplevelse, smerteadferd hos demente og psykisk utviklingshemmede, aktivitetsbegrensninger hos pasienter med ryggplager, kroppspersepsjon samt en global fysioterapiundersøkelse for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og psykiske plager. Flere etablerte spørreskjema er omarbeidet til norsk etter internasjonale retningslinjer og måleegenskaper som reliabilitet, validitet og sensitivitet for endring er undersøkt.

 

Det er etablert et eget bevegelseslaboratorium ved seksjonen for undersøkelse av balanse- og gangfunksjon. Utrustningen er mobil og testing foretas også i kliniske miljøer. Utstyret inkluderer elektroniske gangmatter for måling av stegparametre, samt fotoceller og kroppsbårne kinematiske sensorer for måling av ganghastighet og trunkusbevegelser. Analysemetodene som er utviklet gjennom master-, doktorgrads- og postdoktorprosjekter ved seksjonen, brukes nå internasjonalt og har gitt seksjonen en ledende rolle på dette feltet.