Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Målemetoder og spørreskjema

Målemetodene utviklet ved Seksjon for fysioterapivitenskap.

Hovedinnhold

Back Performance Scale (BPS)

Global Fysioterapi Metode (GFM-52)

Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia Pain Scale (MOBID)

Non-Communicating Adult Pain Checklist (NCAPC)

Smertetegning

Trunkusakselerometri med kroppsbårne sensorer

Autokorrelasjonsberegning av gangregularitet og -symmetri

Spørreskjema oversatt til norsk, og evt. tilpasset norske forhold

Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29)

Norsk spørreskjema for smertemåling

Norwegian Short-Form McGill Pain Questionnaire (NSF-MPQ)

Vertigo Symptom Scale Short Form (VSS-SF)