Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
FAktA

Vondt i rygg, nakke, skuldre, armer, hofter eller bein?

Prosjektet “Muskel-skjelettplager- funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA) ” er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for helse- og omsorg i Bergen kommune og Universitetet i Bergen (UiB).

Hovedinnhold

 Vondt i rygg, nakke, skuldre, armer, hofter eller bein?

 

Prosjektet “Muskel-skjelettplager- funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)” pågår på Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ) i Kalfarveien 31, Universitetet i Bergen.

 

Hva går prosjektet ut på?

Personer som har uttalte ryggplager eller nakke/skulder og/ eller utbredte muskelplager inviteres til å delta i en av to behandlingsstudier. Den ene studien er for de med ryggplager som har vart mer enn 6 uker, og som ikke har vært sammenhengende sykemeldt mer enn 3 måneder. Den andre studien er for de som har nakke/skulder og/ eller utbredte muskelplager med en varighet over 6 uker, men som ikke har vært sammenhengende sykemeldt mer enn 6 måneder.

 

Hva må jeg gjøre for å delta?

Du kan selv bestille time for undersøkelse ved å ringe IGS på telefon 55 58 61 00.

 

Hva er målet med prosjektet?

Målet med prosjektet er å evaluere hvilken av to behandlingstilbud som gir mest bedring av funksjon og smerte. For de som har ryggplager er de to behandlingstilbudene: kognitiv funksjonsrettet fysioterapi og undervisning om smertemestring og fysioterapi (COPE). Og for de med nakke/skulder og/ eller utbredte muskelplager er behandlingstilbudene: psykomotorisk fysioterapi og undervisning om smertemestring og fysioterapi (COPE)

 

Hva går undersøkelsen ut på?

Først fyller du ut spørreskjema om smerte, funksjon og arbeid. Deretter undersøker en fysioterapeut bevegelse, styrke, ledighet, ømhet i muskulatur og avspenningsevne.  Totalt vil undersøkelsen med tilbakemelding ta ca. 1,5 time.

Hva skjer etter undersøkelsen?

De som har ryggplager av en slik grad at de vurderes til å delta i ryggstudien, får tilbud om dette og trekker da en konvolutt hvor det står hvilken av de to overnevnte behandlinger de skal fortsette med.

De som har nakke/skulder og /eller utbredte muskelplager i en slik grad at daglig funksjon er nedsatt, vil få tilbud om å delta i studien tilpasset denne gruppen, og også trekke konvolutt med tilvist behandling.

All videre behandling vil foregå på utvalgte fysikalske institutt i Bergen, og deltakerne vil bli fortløpende tatt inn i behandling utenom venteliste. Det må betales for behandlingen i forhold til gjeldene takster.

De deltakere som ikke blir vurdert til å gå inn i behandlingsstudiene vil få en oppsummering av undersøkelsen ved IGS.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om prosjektet finner du på denne nettadressen: www.uib.no/fg/fysioter/prosjekter/vondt-i-nakke-skuldre-armer-hofter-eller-bein.  Eget informasjonsskriv kan du også få hos avdelingsleder/gruppeleder.

Har du spørsmål angående studien kan du kontakte prosjektleder Alice Kvåle,
Universitetet i Bergen.

Vennlig hilsen

 

Alice Kvåle
Prosjektleder
Universitetet i Bergen
Mobil: 482 24 070
E-mail: alice.kvåle@igs.uib.no

 

Kjartan Fersum
Post-doc
Universitetet i Bergen
Mobil: 41420702
E-mail: kjartan.fersum@igs.uib.no

 

Tove Dragesund
Post-doc
Universitetet i Bergen
Mobil: 934 19 454
E-mail: tove.dragesund@igs.uib.no

 

Tove Ask
Stipendiat
Universitetet i Bergen
Mobil: 911 09 261
E-mail: tove.ask@igs.uib.no

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter