Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskningsfeltet

Forskningsgruppen har i løpet av de siste ti årene bidratt med teoriutvikling og anvendt forskning om balanse og gangfunksjon og utviklet analysemetoder basert på portabel utrustning og kroppsbårne kinematiske sensorer for bruk i klinisk forskning.

Hovedinnhold

 

Arbeidet har resultert i nasjonalt og internasjonalt samarbeid, master-, doktorgrads- og postdoktorprosjekter ved egen seksjon og andre institusjoner, samt et stort antall vitenskapelige publikasjoner. Seksjonen har nå en internasjonal posisjon innen forskningsfeltet.