Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskningsfeltet

Forskningsgruppe for fysioterapivitenskap har muskel- og skjelettlidelser som et av sine hovedsatsingsområder og dette gjenspeiles i både forskning, undervisning og formidling.

Hovedinnhold

Forskningen inkluderer: Utvikling av målemetoder og evalueringsformer, kliniske studier, kvalitativ forskning og translasjonsforskning. Målet er å videreutvikle kunnskap om og forståelse for komplekse årsakssammenhenger, og kunne dokumentere fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak ved muskel- og skjelettplager ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på målrettet behandling og å evaluere effekt av behandlingen.