Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Om forskning

Forskningsaktivitetene inkluderer utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier, kvalitativ forskning, samt translasjons­forskning.

Hovedinnhold

Utvikling av målemetoder og evalueringsformer:

Flere tester og spørreskjema er utviklet for å fange opp fysiske funksjonsproblemer, kroppsopplevelse og smerte ved rygg-, skulder- og kneplager samt generaliserte muskel- og skjelettplager. Måleegenskaper som reliabilitet, validitet og responsivitet blir undersøkt ved for eksempel Global Fysioterapi Metode (GFM-52), Body Awareness Rating Questionnaire (BARQ) og Back Performance Scale (BPS).

Kliniske studier:

I tillegg til forskning på undersøkelse og dokumentasjon av kroppslige endringer og funksjon hos personer med ulike muskel- og skjelettlidelser, favner forskningen klinisk kontrollerte forsøk. Datainnsamling er fullført i en større randomisert kontrollert studie på effekt av tilpasset behandling til subgrupper av pasienter med langvarige korsryggplager. Også effekten av laserbehandling på inflammasjon i sener undersøkes. Gruppen deltar i studier som fokuserer på undersøkelse og behandling av pasienter med svimmelhet. Videre beskrives endringsprosesser hos pasienter med langvarige plager. Dessuten er forskningsgruppen involvert i diagnostiske tester for patellofemorale smerter.


Kvalitativ forskning:

Forskningsgruppen har engasjert seg i utforsking av erfaringer med langvarige muskel- og skjelettlidelser, så som hos kvinner med generaliserte muskelsmerter og fibromyalgi og pasienter uføretrygdet pga kroniske ryggplager. Studier av kroppslig baserte læringsprosesser og endring hos pasienter med kroniske rygg- og nakkelidelser i psykomotorisk fysioterapi¬behandling pågår, samt studier av erfaring av kropp og kroppsbevissthet hos pasienter som går til psykomotorisk behandling. Metodetriangulering er anvendt i flere studier, samt fenomenologiske og/eller hermeneutiske tilnærminger.


Translasjonsforskning:

Med tanke på effektiv behandling av lokaliserte muskel- og skjelettlidelser, har gruppen engasjert seg i arbeid med å identifisere dose-respons mønster ved fysiske virkemidler, samt diagnostikk og rehabilitering av bindevev. Likeledes pågår forsøk med hensikt å øke kunnskap om de inflammatoriske mekanismer ved isjias og skiveprolaps, samt indikasjonsstilling for tidlig farmakologisk intervensjon.