Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Hofteartrose

Fysioterapi ved hofteartrose

En randomisert kontrollert studie for å sammenligne kort- og langtidseffekter av hofteskole alene og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy (BBAT)

Hovedinnhold

Muskel-skjelett lidelser er den nest største årsaken til funksjonshemming på verdensbasis og artrose i kne eller hofte blant de hyppigste sykdommene, også i Norge. Vanlige symptomer ved hofteartrose er smerte og nedsatt funksjon, spesielt ved vekt-belastning av leddet, etter hvert også hvilesmerter. Smerte og stivhet fører gjerne til at kompensatoriske bevegelsesvaner utvikles. Røntgebilder viser redusert bruskhøyde. Selv om plagene har tendens til å forverre seg over tid, kan de også bedres ved fysioterapi. Internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler behandlingstilbud som kan motivere pasientene til livsstilsendring, spesielt med hensyn til vektreduksjon og tilpasset trening. Det er likevel vanlig at pasienter blir operert uten å ha forsøkt adekvat fysioterapi først. Det er likevel ikke likegyldig hvilke treningsopplegg som velges, men effekt av ulike treningsformer er lite utforsket.

Våren 2014 ble det gjennomført en pilotstudie for å utforske effekt av pasientundervisning kombinert med ukentlige sesjoner av Basic Body Awareness Therapy (BBAT) over en tidsperiode på 3-4 mndr.  Pasienter ble rekruttert til studien fra ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus (HUS) i forbindelse med utredning. Studien viste meget lovende resultater med betydelig reduksjon i smerte og bedret funksjon for flere av pasientene, også ved langtidsoppfølging 6 mndr etter avsluttet BBAT.

Det gjennomføres nå en randomisert kontrollert studie av 100 pasienter med hofteartrose for å undersøke merverdien av å delta i BBAT. Pasienter som deltar på hofteskole (3-4 timer) på Lærings- og mestringssenteret på HUS vil bli forespurt om å delta i studien. Hofteskolen (AktivA) ledes av fysioterapeuter, ortopedisk kirurg, og en pasientrepresentant (fra pilotstudien). Gjennom hofteskolen får deltakerne kunnskap om tilstanden og om øvelser og andre tiltaksom kan gjøres i hverdagen. Budskapet om at plagene ikke nødvendigvis blir verre over tid er viktig å formidle, og at kroppslige plager kan reduseres ved tilpassede øvelser og aktiviteter, samt ved godt kosthold og vektreduksjon for de som er overvektige. Økt kunnskap og mestring er hovedmålet. Første hofteskole starter 28. oktober 2015 og vil jevnlig være et tilbud for pasienter med hofteartrose fra hele Hordaland, henvist fra fastlege, spesialist eller manuellterapeut.

Videre informasjon om hofteskolen her:

http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Hofteskole-oktober-2015.aspx

Målet med studien er å sammenligne kort- og langtidseffekter av hofteskole alene og hofteskole kombinert med Basic Body Awareness Therapy. Dette er en lovende behandlingstilnærming innen fysioterapi som innebærer et bredt perspektiv på bevegelse og helse, med stor vekt på pasientens involvering i læringsprosessen. Fokus er på hele personens bevegelsesmønster og bevegelsesvaner, og gjennom erfaringer og refleksjoner fremmes samspillet mellom postural balanse, pust og mentalt nærvær. Pasienten hjelpes til å integrere slike bevegelseselementer i et bredt spekter av dagligdagse bevegelser, og målet er å endre uheldige bevegelsesvaner.   

Hovedmålet for intervensjonen er redusert smerte under gange. I tilknytning til studien vil vi også, i et PhD prosjekt med fysioterapeut MSc Aarid Liland Olsen (HUS), utforske pasientenes erfaringer med Basic Body Awareness Therapy, og samsvaret mellom hvordan pasientene opplever sine bevegelser og hvordan fysioterapeuten skårer bevegelseskvalitet på måleinstrumentet Body Awareness Rating Scale.

Prosjektleder: Liv Inger Strand, professor, Dr. philos.
Liv.Strand@uib.no

Samarbeidspartnere:

Haukeland universitetssjukehus (HUS): 
Fysioterapeut, Msc Aarid Liland Olsen, ortopedisk kirurg, PhD Geir Halland, fysioterapeut, BSc Gyøngyver Molvær, fysioterapeut, BSc Marianne Allers, ortopedisk kirurg, professor, PhD Ove Furnes, spesialist i fysikalsk medisin, PhD Thomas Kadar.

Høgskolen i Bergen (HiB):
Førsteamanuensis, dosent Liv Helvik Skjærven, førsteamanuensis, PhD Liv Heide Magnussen, førsteamanuensis, MSc Hildegunn Lygren

Oslo Universitetssykehus:
Fysioterapeut, professor Inger Holm   

Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI):

Fysioterapeut, professor May Arna Risberg

Vrije University, Amsterdam:
Fysioterapeut, professor Raymond Ostelo