Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Ny publikasjon: Development of the Posture domain in the Global Body Examination (GBE)

Kvåle A, Bunkan BH, Opjordsmoen S, Ljunggren AE, Friis S.

Hovedinnhold

Å undersøke holdning har lenge vært del av fysioterapeuters undersøkelse, siden dårlig holdning kan vedlikeholde og forsterke muskel- og skjelettproblem. Denne studien formidler hvordan flere holdningstester fra Global Fysioterapi Metode (GFM-52) og Den Omfattende Kroppsundersøkelsen (DOK) er integrert i en ny skala kalt GBE. Holdningstestene i den nye skalaen har gode måleegenskaper og diskriminerer meget godt mellom friske personer og ulike pasientgrupper, og viser også at smertepasienter har bedre holdning enn pasienter med psykose.

 

Les sammendrag / artikkel:

 

http://informahealthcare.com/eprint/JNGiFMh9T96hFI4WSWhD/full?tokenKey