Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Doktorgrad om tredemølletrening etter hjerneslag

Fysioterapeut Ellen Høyer disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Effect of treadmill training with body weight support on walking and transfer after severe stroke”.

Ellen Høyer arbeider på Sunnaas sykehus HF. Hun har blitt veiledet av professor Liv Inger Strand fra Forskningsgruppe i fysioterapi ved IGS (UiB). Biveiledere har vært professor Rolf Moe-Nilssen fra Forskningsgruppe i fysioterapi ved UiB og professor Johan K. Stanghelle fra Sunnaas sykehus HF og UiO. Ellen Høyer vil avholde prøveforelesning over oppgitt emne «Trening av fysisk kapasitet hos pasienter med funksjonshemming etter hjerneslag» 19.04.2013, kl. 10.30. Selve disputasen vil finne sted samme dag kl. 12.30. Disputas og prøveforelesning vil finne sted på Sunnaas sykehus, Auditorium, Bygg G, inngang 5. Se pressemelding her: http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Hoyer_Ellen.html