Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Disputas-Kjersti Thulin Wilhelmsen

Torsdag, 29.april disputerer Cand. Scient. Kjersti Thulin Wilhelmsen. Tittelen til avhandlingen er: ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.”

Hovedinnhold

Disputasen finner sted torsdag 29. april kl. 10.15, i Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Prøveforelesningen finner sted onsdag 28. april kl. 14.15 i Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Oppgitt emne:

” Nakkeproblemer og balanse – behandlingsstrategier og pasientrapporterte effekter på balanse.”