Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

EU nettverk 7. Rammeprogram: COST - Action

Forskningsgruppene allmennmedisin og fysioterapi ved Institutt for samfunnsmedisinske fag er representert i EU’s forskningsnettverk COST - Action (http://www.cost.eu), med tematisk område: “Assessment of Pain in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia”.

Hovedinnhold

Bettina Husebø og Liv Inger Strand er norske representanter i styringsgruppen og leder for arbeidsgruppen WG 1 – Psychometrics and Algesimetry.

COST hadde sitt konstituerende møte i Brussel 23. mai i år. Nettverket består av representanter fra Italia, Frankrike, Tyskland, Spania, Romania, Nederland, Belgia, England, Danmark, Israel og Norge.

Et sentralt mål med nettverk-samarbeidet er, i løpet av de kommende fire år, å utarbeide et felles verktøy for registrering av smerte hos personer med kognitiv svikt, særlig ved alvorlig demens, og prøve dette ut i de forskjellige landene. Gruppen vil arrangere nasjonale og internasjonale konferanser, og sommerskoler for PhD -stipendiater. Interesserte forskere kan ta kontakt.