Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Gener, stress og muskelsmerter

Noen kan ha en medfødt genetisk disposisjon for å utvikle muskelsmerter under langvarig stress

Hovedinnhold

Jan Sture Skouen og kollegaer har nylig gjennomført en populasjonsstudie for å finne en mulig sammenheng mellom medfødt variasjon (polymorfisme) av adrenerge kontrollgener som er involvert i stressreaksjoner, og kronisk muskelsmerte i nakke og rygg hos ungdommer i Perth, Australia.

Les mer: http://tidsskriftet.no/article/2869198