Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
20-års jubileum

Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen

I 2011 er det 20 år siden Hovedfag i fysioterapivitenskap ble opprettet ved Universitetet i Bergen, først som en prøveordning. Professor Nadine Foster fra Keele University (Storbritannia) er invitert for å holde foredrag på et festseminar som arrangeres 28. oktober.

Hovedinnhold

Seksjon for fysioterapivitenskap var hjertebarnet til pioneren, professor Anne Elisabeth Ljunggren, og representerer det eneste miljøet for forskning i fysioterapi  ved et universitet i Norge. I tillegg til forskning og veiledning av PhD-kandidater driver gruppen 2 mastergradsutdanninger; fysioterapivitenskap og manuellterapi. Siden oppstarten har 15 doktorgrader sprunget ut fra miljøet, 130 har avlagt hovedfags- eller mastergradseksamen i fysioterapivitenskap, 44 har tatt videreutdanning i manuellterapi og 87 klinisk mastergradseksamen i manuellterapi. I 2010 ble navnet endret til Forskningsgruppe i fysioterapi. Gruppen deltar i et bredt forskernettverk, som omfatter både lokale partnere ved Haukeland Universitetssjukehus og Høgskolen i Bergen, så vel som internasjonale samarbeidspartnere i USA, Australia og i mange europeiske land. Det forskes på problemstillinger innen hovedområdene gange og balanse, muskel- og skjelettplager og nevrorehabilitering, og gruppen har en høy produksjon av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift. 20 år etter oppstarten er aktiviteten innen fysioterapiforskningen ved Universitetet i Bergen høyere enn noen gang.