Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Workshop med Linda-Joy Lee

Internasjonalt anerkjent manuellterapeut holder workshop i Bergen med tema System-based Classification for Failed Load Transfer.

Hovedinnhold

En del av dere har kanskje hørt om Dianne Lee og Linda-Joy Lee, fysioterapeuter og manuell¬terapeuter fra Vancouver, Canada? Dianne og LJ er ikke i slekt, men har altså arbeidet sammen og holdt kurs over hele verden i mange år, sammen eller hver for seg. Nå er vi så heldig at LJ (den yngre versjonen av Lee) har sagt ja til å holde en 3-dagers workshop ved Universitetet i Bergen ved Seksjon for fysioterapivitenskap når Bergen er på sitt vakreste!

LJ er både foreleser og behandler. De siste par år har hun også forsket ved Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health v/ The University of Queensland, bl.a. sammen med Paul Hodges. Hun er en svært populær og dyktig foredragsholder. Innholdet i kursene er vanligvis relatert til klassifisering og behandling av bekkenplager. Aktuelle kurs har fokus på hvordan vi kan forbedre våre kliniske kunnskaper i undersøkelse og behandling av bekken, lyske og hamstrings etter smerter eller skade påført gjennom idrett (fritid og elite). Kurset tar utgangspunkt i et såkalt System-based Classification for Failed Load Transfer, teoretisk som praktisk.

Kurset er søkt tellende som fysioterapispesifikk etterutdanning og som tellende til fornyet godkjenning innen samtlige spesialiteter med 24 timer.

Du kan finne mer informasjon om LJ Lee og innholdet i kurset på side 2 og 3.

Tid og sted:
Fredag 11. til søndag 13. juni 2010
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Kalfarveien 31, Bergen.
Alle dager Kl. 09.00 til 17.00.

Påmelding:
Via email: Alice.Kvale@isf.uib.no
eller skriftlig: Seksjon for fysioterapivitenskap v/Alice Kvåle,Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Påmeldingsfrist: 26. mars 2006 (Bindende)
OBS: Vi har kun plass til 24, så vær tidlig ute.

Pris: Kr. 4500,- (inkluderer kaffe/te/frukt og lunsj)