Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Ny publikasjon: Recovery of Upper Extremity Motor Function Post Stroke with Regard to Eligibility for Constraint-Induced Movement Therapy

Brunner I., Skouen J.S., Strand L.I

Hovedinnhold

100 pasienter i subakutt fase etter hjerneslag og redusert motorisk funksjon i en arm ble testet flere ganger i løpet av de første 3 måneder etter hjerneslag. Målet var å kartlegge utviklingen av motorisk funksjon i den paretiske armen og å undersøke hvor mange av disse pasientene skulle få et spesielt behandlingstilbud som Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) eller modifisert CIMT.

 

Les sammendraget: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21642062