Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Vant studentprisen med en oppgave om nevrodynamiske tester ved patellofemorale smerter

Tidligere masterstudent Kristine Vegstein vant den nyopprettede «Studentprisen» på 10.000 kroner på manuellterapeutenes seminar på Lillehammer med en masteroppgave som hun skrev i forbindelse med studium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Patellofemorale smerter (PFS) er en vanlig muskelskjelettplage som kan bli langvarig og aktivitetshemmende. Det er lite konsensus i den medisinske litteraturen om årsak til PFS. Flere studier har vist at det foreligger nevrogene substanser og nevrologiske endringer i området rundt patella. Dette støtter teorien om at PFS kan skyldes en nevrogen dysfunksjon. For å måle nervevevets mekanosensitivitet benyttes nevrodynamiske tester.

Les mer om prisen og oppgaven: http://www.manuellterapi.no/default.aspx?nid=1814