Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Videooverføring av prøveforelesning og disputas

Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.

Både prøveforelesningen og disputasen ble overført som videokonferanse til 9 sykehus og rehabiliteringssentre i Norge.  Flere deltakere på videokonferansen kom med spørsmål til kandidaten etter prøveforelesningen. En fin erfaring med å nå ut med aktuelle forskningsresultater!