Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Fysiske testers sensitivitet for å fange opp klinisk viktig endring hos ryggpasienter

Fysiske tester av spinal mobilitet og aktivitetstester som utfordrer fleksibilitet i kroppen fanger i størst grad opp selvrapportert funksjonsendring hos ryggpasienter. Ny publikasjon av Strand LI, Anderson B, Lygren H, Skouen JS, Ostelo R. Magnussen LH

Hovedinnhold

Fysiske tester brukes ofte av fysioterapeuter for å kartlegge, planlegge tiltak og evaluere funksjonsendringer etter rehabilitering av ryggpasienter.  Dette innebærer at testene som brukes må være sensitive for å fange opp endring som har betydning for pasientene.

I en studie som er publisert i Physical Therapy har en gruppe forskere ved UiB, Haukeland Universitetssykehus, HiB og Uni helse undersøkt fysiske testers evne til å fange opp klinisk viktig endring hos ryggpasienter.

Det ble brukt 10 fysiske rygg tester og to spørreskjema som måler funksjon i dagliglivet for å registrere funksjon før og etter 3 ½ ukes poliklinisk tverrfaglig rehabilitering.  Anbefalte metoder for å sammenligne testenes sensitivitet for endring ble benyttet. Studien viste at testenes evne til å fange opp endring varierte. Tester av spinal mobilitet og aktivitetstester som utfordrer fleksibilitet i kroppen fanget i størst grad opp selvrapportert funksjonsendring hos pasientene.

Strand LI, Anderson B, Lygren H, Skouen JS, Ostelo R. Magnussen LH. Responsiveness of 10 physical tests used for patients with back pain. Phys Ther 2011;91:404-15.

Les mer på: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21273629