Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Disputas Aud Marie Øien

Aud Marie Øien disputerer onsdag, 1. september, kl. 12.15. Tittelen til avhandlingen er: Change and Communication - Longterm Norwegian PsychoMotor Physiotherapy Treatment for Patients with Chronic Muscle Pain.

Hovedinnhold

Prøveforelesning kl. 9.15

Sted: Aud. 2, BB-bygget, Jonas Liesvei 91 (rett ved Haukeland sykehus).