Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Disputas ved Seksjon for fysioterapivitenskap

Fredag den 23.10.2009 disputerer MSc Meir Lotan. Tittelen til avhandlingen er: "Assessment of Pain in Adults with Intellectual and Developmental Disabilities."

Hovedinnhold

Disputasen vil finne sted i auditorium 130 i Bjørn Christiansens Hus, Christies Gate 12. Kl.10.15.
Prøveforlesningen vil finne sted i auditorium 118 i samme bygg. Prøveforlesningen har tittelen: "Pain as a Learned Behaviour" Kl.12.15.