Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Jan Sture Skouen

Professor Jan Sture Skouen jubilerer!

Hovedinnhold

Jan Sture Skouen fyller 60 år 31. august. Skouen ble autorisert lege i 1983, ble spesialist i nevrologi i 1991, og i 2008 ble han spesialist også i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han tok i 1999 doktorgrad på prolaps og isjias. I 2002 fikk han en 20 % førsteamanuensisstilling ved Forskningsgruppen i fysioterapi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (UiB) og ble professor i bi-stilling samme sted i 2012. Helt siden 1993 har Skouen hatt lederfunksjon ved en tverrfaglig poliklinikk for pasienter med muskel-skjelettplager, i dag kjent som Nakke- og ryggpoliklinikken ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Haukeland universitetssykehus. Han underviser, veileder og samarbeider med ulike medisinske spesialister, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer, og har i flere år hatt ansvaret for undervisningen i fysikalsk medisin og rehabilitering for medisinerstudentene ved UiB.

De fleste av professor Skouens forskningsprosjekt har tverrfaglighet som særkjennetegn. Opp gjennom årene har han initiert og ledet mange store klinisk viktige forskningsprosjekt knyttet til pasienter med muskel-skjelettplager generelt og ryggsmerte spesielt. For tiden er han sentral i et pågående prosjekt om Funksjon, aktivitet og arbeid hos helsearbeidere med muskel-skjelettplager (også kalt FAktA-prosjektet). Siden 2008 har han dessuten ledet Slagrehabiliteringsprosjektet i Bergen, et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten, og leder for tiden også en multisenter studie der man ser på effekt av tverrfaglig poliklinisk behandling for pasienter med traumatisk hjerneskade. To nye store studier på pasienter med henholdsvis slag og ryggplager er i oppstartsfasen.

Kollegene setter stor pris på Skouen sin arbeidskapasitet, hans samarbeidsevne og hans evne til stadig nytenkning til beste for mange ulike pasientgrupper. Skouen er en drivkraft når det gjelder å få til tverrfaglige prosjekt i Samhandlingsreformens tid. Han kliniske erfaring og innsikt er inspirerende for studenter og kolleger.

Venner og kolleger ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Fag- og forskningsgruppen i fysioterapi, ønsker han hjertelig til lykke med dagen!